POLÍTICA DE PRIVACITAT

A Josep Mª Perelló i Associats, S.L. (en endevant PROPIETARI) sabem la importància que tenen les dades personals i encara més quan aquesta informació personal et pertany a tu. És per això que ens comprometem a realitzar el tractament únicament d’aquelles dades estrictament necessàries i fer-ho respectant els principis de transparència, licitud, confidencialitat i exactitud.

La present política de privacitat respon a la normativa espanyola i europea vigent en matèria de protecció de dades i en concret, la següent:

 • Reglament (UE) 2016/69 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 pel qual es regula la protecció de dades de les persones físiques respecte del tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant, RGPD).
 • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD en endavant).
 • Llei 34/2002, d’11de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (en endavant, LSSI).

1 - Identificació del Responsable del tractament de protecció de dades

El responsable del tractament Josep Mª Perelló i Associats, S.L. (en endavant, PROPIETARI) amb NIF B-61918280 i amb domicili social a C/ Saragossa 95 Entresol 3ª, 08006 Barcelona. Us podeu posar en contacte amb el responsable a través del correu electrònic perelloiassociats@perellogestio.cat.

2 - Categoria de dades de caràcter personal

Podem tractar la teva IP i en cas que ens facilitis dades a través d’un dels formularis habilitats, tractarem les teves dades d’acord amb la finalitat i compromisos establerts en el mateix que principalment són per atendre una sol·licitud d’oferta o informació i atendre una sol·licitud de contacte, a través dels formularis únicament es recolliran dades d’identificació com poden ser el nom, cognoms, NIF, etc. i dades de contacte com poden ser el número de telèfon o el correu electrònic.

3 - Finalitat, duració i legitimació del tractament

Les dades que l’usuari ens proporcioni els tractarem amb les següents finalitats:

 • Atendre la sol·licitud o petició realitzada per l’usuari a través del formulari de contacte situat en la web. Recollim i tractem les dades personals de l’usuari per a poder tramitar i gestionar la seva sol·licitud, una consulta o qualsevol petició que duu a terme a través d’aquest formulari. Aquestes dades els conservarem durant el temps necessari per a donar compliment a la seva petició i durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de 3 anys.

  La base de legitimació del tractament de les dades serà el consentiment que atorga l’usuari en seleccionar la casella d’acceptació de la nostra política de privacitat abans d’enviar la petició. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

 

 • Millorar la seva experiència en navegar per la web. Aquestes dades els conservarem mentre l’usuari no revoqui el seu consentiment al tractament dels mateixos eliminant les cookies i durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de 3 anys.

  La base de legitimació per a millorar la seva experiència en navegar per la web és el consentiment que atorga l’usuari en acceptar les cookies. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

  El tractament de les seves dades es basarà en l’interès legítim per millorar la qualitat del servei quan l’usuari hagi adquirit béns i/o serveis. En cas no existir tal relació contractual, el tractament de dades es basarà en el consentiment de l’usuari recollit en la normativa actual vigent. Així mateix, en cas de retirar el seu consentiment a qualsevol dels tractaments, això no
  afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

 •  

4 - Amb qui compartiu les meves dades?

Les dades personals de l’usuari no seran compartits amb tercers. En qualsevol cas, si per a un determinat servei o solució necessitéssim compartir la seva informació personal, us informaríem dels destinataris o la categoria dels mateixos.

5 - Quins són els meus drets i com els exerceixo?

En qualsevol moment, l’usuari pot revocar el consentiment pel tractament o exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, oposició i limitació del tractament posant-ho en coneixement de PROPIETARI a través del correu electrònic perelloiassociats@perellogestio.cat. L’Usuari haurà d’aportar document oficial que permeti la seva identificació, per evitar l’accés indegut de les seves dades per part de tercers. A més a més, l’usuari en qualsevol moment, podràs presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades perquè vetlli pels seus drets.